BIỂU MẪU MỚI NHẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 2012

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ
THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN
ÁP DỤNG MỚI NHẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 2012 
Văn bản là phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt động; công bố các chủ trương, chính sách, giải quyết các công việc cụ thể và giao dịch hàng ngày. Đây là một trong những công cụ quan trọng để lãnh đạo ngành Ngân hàng quản lý và truyền đạt các thông tin. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm quản lý tốt vấn đề này như:
* Thông tư số  38/2011/TT-NHNN ngày 13-12-2011, sửa đổi, bổ sung một số điều về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
* Thông tư số 31/2011/TT-NHNN ngày 30-9-2011, quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
* Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20-12-2011, quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng…
     Nhằm tạo sự thống nhất về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đúng quy định của Nhà nước và đưa công tác soạn thảo, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. NXB Tài Chính xuất bản cuốn sách trên.
*** Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần 1. Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng
Phần 2. Hướng dẫn kỹ thuật trình bày các thành phần và thể thức văn bản ngành ngân hàng
Phần 3. Quy định mới về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng
Phần 4. Quy định mới nhất về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng
Phần 5. Hệ thống biểu mẫu văn bản áp dụng trong ngành ngân hàng
Nội dung cuốn sách tập hợp tất cả các mẫu văn bản mới nhất áp dụng trong ngành ngân hàng, bao gồm: Biểu mẫu về chính sách tiền tệ, vàng và ngoại tệ; biểu mẫu về tín dụng; Biểu mẫu về quản lý rủi ro; Biểu mẫu về quan hệ với các nhà đầu tư; Biểu mẫu về thanh toán điện tử; Biểu mẫu về thành lập, hoạt động các tổ chức tín dụng và ngân hàng; Biểu mẫu về tài chính - kế toán; Biểu mẫu về báo cáo tổng hợp; Biểu mẫu về công tác thi đua, khen thưởng; Biểu mẫu về đảng, công đoàn.
     Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong ngành ngân hàng.
 Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 504 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012
 (Có hóa đơn)     Giao tận nơi          
 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  
                                                     Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
website:   www.thongtinluat.org