LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2012

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2012, SÁCH LUẬT LAO ĐỘNG 2012, LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2012, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
Liên hệ:  Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382  Tel: 08.66515070
Để giúp bạn đọc tìm hiểu những quy định mới về chế độ khen thưởng, Bảo hiểm XH, Tăng lương năm 2011 và kịp thời phổ biến về các chế độ chính sách đãi ngộ đối với người lao động Việt nam. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biên soạn tập sách:
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
Công tác an toàn, quy chuẩn đồ dùng bảo hộ lao động
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm 2012 -  hợp đồng lao động
 Sách bao gồm một số ý chính sau:
* CÔNG VĂN SỐ 247/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 04 - 02 - 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về việc Xây dựng thang lương, bảng lương
* THÔNG TƯ SỐ 02/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-01-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
* THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 16-02-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp
* THÔNG TƯ SỐ 63/2011/TT- BGTVT  NGÀY 22-12-2011 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  
*  Một số Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế …
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG- TBXH - BỘ Y TẾ Quy định các điều kiện lao động đặc biệt đối với lao động nữ ...
* THÔNG TƯ SỐ 33/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-11-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động …
* QUYẾT ĐỊNH SỐ 1111/QĐ-BHXH NGÀY 25 - 10 - 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Về việc ban hành quy đỊnh quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1313/QĐ-BHXH NGÀY 22-11-2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI  …
* NGHỊ ĐỊNH 102/2011/NĐ-CP NGÀY 14-11-2011 CỦA CHÍNH PHỦ Về bảo hiểm khám, chữa bệnh
* THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 39/2011/TTLT-BYT-BTC NGÀY 11-11-2011 CỦA BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BH y tế bị tai nạn giao thông
* THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 03-11-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thi hành một số điều về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt nam (Circular No. 31/2011/TT-BLDTBXH dated November 3, 2011 OF Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, Guiding the implementation of some articles on recruiting and managing foreigners working in Vietnam …)
* Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lao động theo TTsố 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22-4-2011 quy định về việc tổ chức, cá nhân lắp đặt, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu thang máy …
* TT 03/2011/TT-BCT Ngày 15-2-2011 của Bộ Công thương quy định quy chuẩn an toàn trong khai thác than hầm lò…Thông tư 48/2011/TT-BTC, TT13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011;TT12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2011;TT04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06-5-2011; Hướng dẫn trích lập quỹ khen thương theo TT71/2011/TT-BTC ngày 24-5-2011 …
* Nghị định 28/2011/NĐ-CP quy định doanh nghiệp không được đình công …
* Hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về việc làm …
   Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang,
Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012
 (Có hóa đơn)     Giao tận nơi          
 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  
                                                     Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam