LUẬT KẾ TOÁN MỚI NHẤT 2012

LUẬT KẾ TOÁN MỚI NHẤT 2011
Liên hệ: Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
LUẬT KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và đổi mới sâu sắc theo cơ chế thị trường, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực và   việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, tài chính. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán gắn liền với hoạt động tài chính, đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh tế, tài chính nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với  các doanh nghiệp, tổ chức. Việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và việc hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý cho công tác kế toán là một đòi hỏi bức xúc của quá trình hội nhập.