CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THAI SẢN 2012

Liên hệ: Ms.Hồng Vân – Tel: 0909 880 382
TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHI TIẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2012”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Giải đáp tình huống quan trọng về chế độ bảo hiểm y tế
Phần II. Giải đáp tình huống về công tác quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Phần III. Giải đáp tình huống quan trọng về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và chế độ thai sản
Phần IV. Giải đáp tình huống quan trọng về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện
Phần V. Giải đáp tình huống quan trọng về chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác quản lý, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
Phần VII. Giải đáp tình huống về quản lý tài chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Phần VIII. Hệ thống biểu mẫu áp dụng thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp
      Sách dày 496 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 08/2011.
Giá: 325.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382