BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2011 MỚI NHẤT

Liên hệ: Ms.Hồng Vân – Tel: 0909 880 382
Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tư pháp  có tài liệu học tập, nghiên cứu và áp dụng pháp luật hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách
  “HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ”.
Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Vì vậy thời gian qua,  Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự như: Thông tư số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12-07-2011 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên,  Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011, Nghị định  64/2011/NĐ-CP ngày 28-07-2011 Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, giai đoạn thi hành án Thông tư 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27-8-2010 Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung,  Nghị định 35/2011/NĐ-CP ngày 18-05-2011 về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia,giữ gìn trật tự, an toàn xã hội....
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Bộ luật hình sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Phần thứ ba. Luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và văn bản hướng dẫn                               thi  hành
Phần thứ năm. Luật phòng, chống mua bán người
Phần thứ sáu. Các văn bản mới có liên quan
  Sách dày 500 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 09/2011.
Giá: 299.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382